Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Alicja Romanowska - Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Przykładowy plan pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego w klasie IV szkoły podstawowej na podstawie Autorskiego programu nauczania „Wychowanie fizyczne bliższe wartościom”.

Kup teraz